Aktuality Arboristické akademie - 3/2022

Obsah:

  • Standardy Evropské a národní - historie vzniku EAS
  • Arbochat - co proběhlo a co nás čeká
  • Národní příloha k Evropskému standardu řezu - co je to národní příloha a jaké jsou kontexty
  • TeST setkání Riga - poslední "velké" setkání pracovní skupiny
  • ECOST - European Consulting Standards in Tree Work - začátek nového projektu
  • Osobnosti české a slovenské arboristiky - Mgr. Daniel Kocourek
  • Dřevní houby v arboristické praxi - Lesklokorky s jednoletými plodnicemi
  • Kalendář akcí - březen - duben 2022

Možnost stažení Aktualit Arboristické akademie = Aktuality AA - 03-2022