Aktuality Arboristické Akademie - 2/2022

Obsah čísla:

  • Nový portál na výpočet ekobenefitů stromů - informace o dokončeném projektu
  • Vydání nových publikací - Hodnocení stavu stromů (1. díl) a Výsadba a řez keřů
  • Prezentace LIFE TreeCheck - zakončení projektu bude prezentováno na půdě Evropského parlamentu v Bruselu
  • Evropský standard řezu v národních jazycích - aktuální stav projektu
  • Novelizovaná Metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les dle AOPK ČR - informace o nové metodice a její platné novely
  • Pozvánka na konferenci "Systémová ochrana stromů" - tentokrát už i prezenčně na půdě Ostravské univerzity
  • Osobnosti české a slovenské arboristiky Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
  • Dřevní houby v arboristické praxi - Lesklokorky s trvalými plodnicemi
  • ArboChat - noviky a co nás čeká 
  • Kalendář akcí - únor - březen 2022

Možnost stažení Aktualit Arboristické akademie = Aktuality AA - 02-2022