O Arboristické akademii

category-bannercategory-banner-mob

ČSOP Arboristická akademie je pobočným spolkem Českého svazu ochránců přírody. Jsme nezisková organizace zaměřená na komplexní vzdělávací a osvětovou činnost v oboru péče o dřeviny v mimolesním prostředí (arboristika).

Naším cílem je poskytovat kvalitní teoretické i praktické vzdělávání pro profesionální pracovníky i pro začínající zájemce.

Vzdělávání probíhá v příjemných prostorech, s erudovanými lektory a za rozumnou cenu.

Praktické kurzy jsou koncipované jako příprava pro oborovou certifikaci (Český certifikovaný arborista, European Tree Worker). Teoretické kurzy slouží jako nástroj zvyšování kvalifikace pro projektanty, správce zeleně, orgány ochrany přírody i arboristy - stromolezce. Nedílnou součástí jsou i "školení na míru", nabízená profesionálním zájemcům (společnostem, firmám, úřadům). Cílem je nabídnout provázaný systém celoživotního vzdělávání pro všechny zájemce o obor.

Mimo jednotlivých kurzů jsou připravovány semináře, workshopy a konference vždy s ucelenými aktuálními tématy a vystoupením předních odborníků na danou problematiku.

Podporou našich vzdělávacích akcí se současně podílíte i na naší osvětové činnosti, kam patří:

  • publikační činnost
  • přednášky pro veřejnost
  • projekty mezinárodní spolupráce

Věříme, že budete spokojeni.

  • desítky Expertů na Arboristiku
  • 14 různých certifikací
  • od 2016 Vzděláváme
  • přes 40 Odborných kurzů

Náš tým

Zde vám představíme naše členy a pracovníky. Spolupracujeme dále s desítkami specialistů pro různé oblasti péče o dřeviny rostoucí mimo les. 

 
Arboristická akademie

Fakturační údaje Arboristické akademie

Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie
Sokolská 1095
Kolín 2
280 02

IČ: 04564227 DIČ: CZ04564227 číslo hlavního bankovního účtu: 45642277 / 5500 Bankovní účet vedený u Raiffeisenbank IBAN: CZ9355000000000045642277 SWIFT: RZBCCZPP
Datová schránka: pgac34x Číslo Základní Organizace ČSOP (ZO): 55/18

Český svaz ochránců přírody (ČSOP)

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Posláním ČSOP je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době má cca 7000 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě "jen" mají rádi přírodu. Za sebou má již více než 40 let činnosti; ČSOP byl založen na podzim roku 1979.

Činnost ČSOP je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Pečuje o přírodně cenná území, provádí přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů se snaží o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na území České republiky, pracuje s dětmi a mládeží, provádí vzdělávání a osvětu veřejnosti, pečuje o zraněné a jinak handicapované živočichy, účastní se rozhodování ve správních řízeních, podílí se na ochraně kulturních památek a vyvíjí řadu dalších aktivit.

Specifikem, kterým se ČSOP odlišuje od většiny obdobně zaměřených organizací, je, že svoji činnost provádí především v základních organizacích a prostřednictvím dobrovolníků. Jednou ze základních organizací, resp. pobočným spolkem, je i Arboristická akademie na jejichž webových stránkách se právě nacházíte.

ČSOP je členem IUCN (Světového svazu ochrany přírody) a zakládajícím členem Českého národního komitétu UNEP (Programu OSN pro životní prostředí).

Více informací o ČSOP naleznete na oficiálních webových stránkách

Český svaz ochránců přírody