Nový projekt zaměřený na ochranu starých stromů byl představen na konferenci Naše příroda v Olomouci

Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Arboristická akademie, Biologickým centrem Akademie věd ČR a partnery z Norska a Švédska spustili realizaci projektu zaměřeného na péči o staré stromy s ohledem na vzácné druhy, které staré stromy hostí. Výstupem by měla být metodika péče o tyto stromové veterány a 350 vzorově ošetřených stromů.

Staré a odumírají stromy poskytují pestrá stanoviště pro mnohé druhy vzácných a ohrožených organizmů.  Ze zástupců hmyzu např. čeledi krascovití, tesaříkovití, pestřenkovití. Vznikající dutiny a trhliny jsou místem pro hnízdění ptáků, přezimování netopýrů, žijí zde mravenci, vosy, sršni, ale i myšice, veverky a kuny. Prostředí starých stromů je často jedinečné a nenahraditelné. Nalezení tohoto prostředí pro organismy vázané na staré stromy může být otázkou přežití, či vyhynutí. V současné době ale staré a odumírající stromy mizí z krajiny.

Pro zlepšení podmínek druhů vázaných na staré a odumírají stromy a standardizaci péče o tyto stromy byla zahájena realizace projektu Veteran Tree  Experience Transfer, přenos zkušeností z veteranizace stromů a záchrana stanovišť ohrožených saproxylických druhů (reg. č. 3211100001), který je podpořen Fondů EHP/Norska 2014 – 2021 – program CZ-ENVIRONMENT. Hlavním koordinátorem projektu je ČSOP Vlašim, partneři projektu jsou ČSOP Arboristická akademie a Biologické centrum AVČR. Projektový tým doplňují zahraniční specialisté zabývající se dlouhodobě problematikou starých stromů – Tree Solution z Norska a Pro Natura ze Švédska. Projekt probíhá na 6 lokalitách od jižní Moravy až po střední Čechy.  V rámci projektu budou realizovány cílené arboristické zásahy zlepšující stav starých a odumírajících stromů, vytvořena metodika pro péči o tyto stromy. Bude připravena jednotná databáze senescentních biotopových stromů jejich porostech  v ČR, která bude sloužit jako cenný  zdroj informací pro arboristy i pracovníky státní správy. Projekt se také zaměří na popularizaci starých stromů jako cenných biotopů pro ohrožené druhy, bude připravena putovní výstava, kterou bude možné zapůjčit přímo v ČSOP Vlašim.

Více informací o projektu a starých stromech na:

www.starestromy.cz

autor článku:

Ing. Karel Kříž

karel.kriz@csop.cz