Sdílená databáze senescentních biotopových stromů - SDVTapp

Sdílená databáze senescentních biotopových stromů - SDVTapp

V rámci projektu Veteran Tree  Experience Transfer, přenos zkušeností z veteranizace stromů a záchrana stanovišť ohrožených saproxylických druhů (VetExT), byla vytvořena aplikace pro sběr a zobrazení “Sdílené databáze senescentních biotopových stromů”. Tuto aplikaci jsme nazvali “Shared Database of Veteran Trees” se zkratkou “SDVT”.

Aplikace SDVT je veřejně přístupná a zdarma pro operační systém iOS. Pokud ji chcete instalovat na své zařízení, stačí poslat Váš e-mail, který používáte pro své Apple ID. Pokud máte zájem napište kontaktní osobě panu Josefu Grábnerovi.


Odkaz do Vaší e-mailové aplikace

Po kliknutí na výše uvedený odkaz se otevře nové okno ve Vaší e-mailové aplikaci s přednastaveným e-mail na kontaktní osobu.


Sebraná data, pomocí aplikace SDVT, jsou k dispozici na webových stránkách Stromy pod kontrolou .

Níže je zobrazeno logo aplikace "Shared Database of Veteran Trees" (SDVT):

Vzhled loga aplikace "Shared Database of Veteran Trees" (SDVT)


Organizační zajištění projektu VetExT


Hlavní řešitel projektu

Český svaz ochránců přírody Vlašim

Koordinátor projektu: Ing. Karel Kříž,

Finanční řízení projektu: RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Partneři projektu

Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie

Kontaktní osoby:

  • Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. – koordinace projektu za partnera, garant vývoje software, vedoucí týmu zpracovatelů metodik, spolupráce na definici plánu péče a monitoringu senescentních stromů, koordinátor transferu technologií
  • Josef Grábner, DiS. – technická spolupráce na dokumentaci zásahů, testování software, organizace workshopu
  • Ing. Jan Forejt – technická spolupráce na dokumentaci zásahů, testování software

Webové stránky: https://www.arboristickaakademie.cz/

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Kontaktní osoby:

  • Lukáš Čížek, Ph.D. – koordinace projektu za partnera, koordinace týmu za BC, koordinace a realizace monitoringu, návrh zásahů, příprava metodiky,
  • Pavel Šebek, Ph.D. – realizace monitoringu, koordinace externích spolupracovníků a dodavatelů, sběr a vyhodnocování dat, příprava metodiky, podíl na databázi

Webové stránky: https://www.entu.cas.cz/en/

Tree Solutions AS (Norsko)

Kontaktní osoby: Glen Read – koordinace projektu za NO partnera, konzultace zásahů a metodiky, příprava norské části workshopu, komunikace projektu

Pro Natura (Švédsko)

Kontaktní osoby: Vikki Bengtsson – koordinace projektu za SWE partnera, konzultace zásahů a metodiky, příprava norské části workshopu

 

Oficiální stránky projektuwww.starestromy.cz

Stránky projektu v angličtině: www.veterantrees.eu

Více o Norských fondech:

Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy
Ministerstvo financí České republiky: www.norskefondy.cz
oficiální stránku Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org.