O ČSOP

Český svaz ochránců přírody (ČSOP)

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Posláním ČSOP je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době má cca 7000 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě "jen" mají rádi přírodu. Za sebou má již více než 40 let činnosti; ČSOP byl založen na podzim roku 1979.

Činnost ČSOP je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Pečuje o přírodně cenná území, provádí přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů se snaží o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na území České republiky, pracuje s dětmi a mládeží, provádí vzdělávání a osvětu veřejnosti, pečuje o zraněné a jinak handicapované živočichy, účastní se rozhodování ve správních řízeních, podílí se na ochraně kulturních památek a vyvíjí řadu dalších aktivit.

Specifikem, kterým se ČSOP odlišuje od většiny obdobně zaměřených organizací, je, že svoji činnost provádí především v základních organizacích a prostřednictvím dobrovolníků. Jednou ze základních organizací, resp. pobočným spolkem, je i Arboristická akademie na jejichž webových stránkách se právě nacházíte.

ČSOP je členem IUCN (Světového svazu ochrany přírody) a zakládajícím členem Českého národního komitétu UNEP (Programu OSN pro životní prostředí). 

Více informací o ČSOP naleznete na oficiálních webových stránkách: www.csop.cz

Zdroj: Webové stránky ČSOP

 kytkoptak_zeleny