Jak postupovat při reklamaci (Reklamační řád)

Jak postupovat při reklamaci (Reklamační řád)

Nakoupili jste u nás a zboží má vadu nezpůsobenou běžným opotřebením, nebo chcete reklamovat naši službu? To se, bohužel, může stát. Níže naleznete jednoduchý návod, jak postupovat.

1. Oznamte nám vadu co nejdříve.

Reklamace zboží musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Zakoupenou službu (tzn. vzdělávací a další akce) je možné reklamovat v průběhu jejího konání nebo bezodkladně po jejím skončení. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Reklamovat službu lze nejpozději do šesti měsíců od jejího konání.

2. Vyplňte formulář pro uplatnění reklamace.

Nejjednodušší cestou, jak nám poskytnout všechny informace potřebné pro vyřízení vaší reklamace, je vyplnit náš Formulář pro uplatnění reklamace a zaslat nám ho spolu s vráceným zbožím nebo naskenovaný na naši e-mailovou adresu kancelar@arboristickaakademie.cz.

3. Zašlete nám reklamované zboží (v případě reklamace hmotného produktu).

Reklamované zboží zašlete na naši adresu: ČSOP Arboristická akademie
Sokolská 1095
Kolín II
280 02

Osobní předání je možné pouze po předchozí telefonické domluvě.

4. Vaši reklamaci vyřídíme.

Vaši reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste nás o ní informovali. Jsme také povinni vydat vám potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

page1image25011008

Dodatečné informace k reklamaci zboží.

Můžeme vás vyzvat k doložení toho, že jste u nás reklamované zboží zakoupili. To doložíte např. předložením daňového dokladu.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Dodatečné informace k reklamaci služby.

Odpovídáme za to, že naše služby nemají vady a jsou poskytnuty ve shodě se smlouvou. To znamená zejména, že je služba poskytnuta v uvedeném termínu, na uvedeném místě, že trvá po uvedenou dobu a že obsah služby odpovídá popisu uvedeném na e-shopu www.arboristickaakademie.cz, případně v naší komunikaci u akcí pořádaných na míru.

V případě, že vám byla poskytnuta vadná služba, máte možnost uplatnit právo na bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu akce), nebo uplatnit právo na přiměřenou slevu z ceny, nebo uplatnit právo na odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil (např. porušením pokynů poskytovatele služby) nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi dohodli snížení ceny.

Tento Reklamační řád je účinný od 13. 7. 2022.

 

Zde si můžete stáhnout aktuální verzi formuláře pro odstoupení od smlouvy:

AA - Formulář pro uplatnění reklamace.pdf

A níže je samotný reklamační řád Arboristické akademie:

AA - Reklamační řád (v2022-07-13)

 

Photo by Brett Jordan on Unsplash