Aktuality Arboristické akademie - 7/2022

Obsah:

  • Komplexní roční studium arboristiky – ukončen další ročník studia a další naplněn
  • ArboChat – začínáme opět 5. září
  • Evropská konference o arboristických standardech – informace o evropské konferenci pořádané v ČR a její program
  • Konference: Aby město nepálilo – jak zvýšit odolnost měst vůči horku a suchu – informace o konferenci
  • Osobnosti české a slovenské arboristiky - Petr A. Neumann, Dis.
  • Kalendář – srpen a září 2022
  • Evropské arboristické standardy – Bezpečnostní vazby korun stromů

Možnost stažení Aktualit Arboristické akademie = Aktuality AA - 07-2022