Načítám...
Novinky
  Zpět na úvod

Od konce roku 2016 postupně probíhá proškolení drážních inspektorů v oblasti základního přístupu k hodnocení stavu mimolesní zeleně. Témata "Základy dendrologie" a "Úvod do hodnocení rizik ze strany stromů" mají u cca 200 účastníků značný ohlas. Teoretické přednášky jsou doplněné procházkami a demonstracemi v terénu.

Seminář "Řez stromů" se uskutečnil v Kolíně dne 26.10.2016

Jednodenní kurz byl určený pro arboristy a správce zeleně. Cílem bylo seznámit účastníky s aktuální problematikou realizace řezu stromů v mimolesním prostředí. Diskutovaná byla problematika zadávání, realizace i přebírání prací. Součástí bylo i seznámení se s nejčastějšími chybami v rámci případových studií. Seminář se konal v kolínském areálu Centra rozvoje podnikání, místa, které Arboristická akademie využila již podruhé a kam se bude ráda se svými akcemi vracet.

Workshop SRT techniky s italským stromolezcem proběhl v Jihlavě

Ve dnech 24. - 25. 9. 2016 proběhl v Jihlavě první dvoudenní SRT Workshop pořádaný Arboristickou akademií a třemi stromolezeckými nadšenci – Petrem Ledvinou z Worksafety, Valentinem Cristini a Václavem Studeným. To vše se uskutečnilo za podpory města Jihlavy, které nám vytipovalo a zároveň umožnilo přístup na skvělé místo pro praktickou část Workshopu. Hlavní „hvězdou“ této super akce byl legendární italský stromolezec a lektor Georgi Fiori, který „přivezl“ své zkušenosti a poznatky SRT techniky. Workshopu se zúčastnilo celkem 15 zájemců z řad českých, italských, rakouských a slovenských stromolezců.