Načítám...
Novinky
  Zpět na úvod
Zahájení dvousemestrálního studia

Ve čtvrtek 14.9. a v pátek 15.9. proběhlo zahájení dvousemestrálního studia v obou bězích - Praktická arboristika a Správa zeleně. Kapacita je již plně naplněna.

Pozastavení  vydávání akceptačních certifikátů úrovně ČCA - Stromolezec

Vzhledem k oficiálnímu stanovisku představitelů Společnosti pro zahradni a krajinářskou tvorbu a Sekce péče o dřeviny, zahrnujícímu překvapivé odmítání podpory schválených oborových Standardů péče o přírodu a krajinu, pozastavuje nositel certifikace ČCA, do finálního stanoviska Odborné rady certifikačního programu ČCA, vydávání akceptačních certifikátů úrovně ČCA - Stromolezec na základě splněné úrovně European Tree Worker. Toto stanovisko se týká certifikátů ETW, vydaných Sekcí péče o dřeviny SZKT a platí od 1.9.2017.

Český certifikovaný arborista pod hlavičkou Arboristické akademie podruhé

Certifikace Český certifikovaný arborista - Základní úroveň, která se konala 12.5.2017 měla opět dobře připravené účastníky. Pro ty, kteří zkoušku uspěšně dokončili, si servisní organizace certifikačního programu ČCA, ČSOP - Arboristická akademie, připravila vytištěné certifikáty a ID karty, které si účastníci rovnou odvezli domů.

Arboristická akademie plátcem DPH.

Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie se od 1. 5. 2017 stává plátcem DPH. Z těchto důvodů došlo od 1. 5. 2017 k navýšení cen u všech námi prodávaných produktů. Děkujeme za pochopení.

Akreditace Arboristické akademie a jejích vzdělávacích seminářů

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly udělilo akreditaci vzdělávací instituci Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie pod číslem AK/I-15/2017. Vzdělávací instituce splnila podmínky pro udělení akreditace podle ustavení § 30 odstavce 1 - 3 zákona o úřednících.

Certifikace ČCA - Základní úroveň (31.3.2017).

Březnová certifikace "Českého certifikovaného arboristy"byla výjimečná! Z celkem devatenácti uchazečů na certifikaci do Vlašimi dorazilo pět žen. Jedna z nich přijela až ze Slovenska a stala se tak první zahraniční uchazečkou. Celý náročný den doprovázelo uchazeče krásné jarní počasí, které jim snad trochu zpříjemnilo venkovní praktické zkoušky v nedaleké lesní školce. Dobré výsledky nasvědčují o připravenosti uchazečů. Tentokrát ale uchazeče potrápila zkouška z identifikace dřevin, možná díky tomu, že podmínky byly trochu ztížené ročním obdobím. Ale i přesto dva naši uchazeči z identifikace získali plný počet bodů!

Tisková zpráva "Zimní arboristická konference - Poškození dřevin v mimolesním prostředí”

V aule České zemědělské univerzity proběhla ve dnech 9. - 10. února 2017 celostátní konference věnovaná problematice “Poškození dřevin v mimolesním prostředí”. Konferenci pořádala Arboristická akademie ZO ČSOP ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Fakultou životního prostředí ČZU. Odborníci ze státní správy, samospráv měst, zástupci organizací spravujících rozsáhlé populace dřevin i profesionální arboristé a zahradníci diskutovali nad tématikou zásahů, které lze provádět při správě veřejné zeleně, aniž by došlo k naplnění definice “poškození dřeviny” dle zákona o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.). Konference byla doplněna diskusními panely a workshopy na dílčí témata. Konferenci vnímáme jako zajímavý milník ve vývoji oboru péče o mimolesní zeleň a současně jako milé společenské setkání, kde více než 250 účastníků načerpá informace a síly před zahájením další vegetační sezóny.