Načítám...
Novinky
  Zpět na úvod
Akreditace Arboristické akademie a jejích vzdělávacích seminářů

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly udělilo akreditaci vzdělávací instituci Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie pod číslem AK/I-15/2017. Vzdělávací instituce splnila podmínky pro udělení akreditace podle ustavení § 30 odstavce 1 - 3 zákona o úřednících.

Certifikace ČCA - Základní úroveň (31.3.2017).

Březnová certifikace "Českého certifikovaného arboristy"byla výjimečná! Z celkem devatenácti uchazečů na certifikaci do Vlašimi dorazilo pět žen. Jedna z nich přijela až ze Slovenska a stala se tak první zahraniční uchazečkou. Celý náročný den doprovázelo uchazeče krásné jarní počasí, které jim snad trochu zpříjemnilo venkovní praktické zkoušky v nedaleké lesní školce. Dobré výsledky nasvědčují o připravenosti uchazečů. Tentokrát ale uchazeče potrápila zkouška z identifikace dřevin, možná díky tomu, že podmínky byly trochu ztížené ročním obdobím. Ale i přesto dva naši uchazeči z identifikace získali plný počet bodů!

Tisková zpráva "Zimní arboristická konference - Poškození dřevin v mimolesním prostředí”

V aule České zemědělské univerzity proběhla ve dnech 9. - 10. února 2017 celostátní konference věnovaná problematice “Poškození dřevin v mimolesním prostředí”. Konferenci pořádala Arboristická akademie ZO ČSOP ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Fakultou životního prostředí ČZU. Odborníci ze státní správy, samospráv měst, zástupci organizací spravujících rozsáhlé populace dřevin i profesionální arboristé a zahradníci diskutovali nad tématikou zásahů, které lze provádět při správě veřejné zeleně, aniž by došlo k naplnění definice “poškození dřeviny” dle zákona o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.). Konference byla doplněna diskusními panely a workshopy na dílčí témata. Konferenci vnímáme jako zajímavý milník ve vývoji oboru péče o mimolesní zeleň a současně jako milé společenské setkání, kde více než 250 účastníků načerpá informace a síly před zahájením další vegetační sezóny.

Od konce roku 2016 postupně probíhá proškolení drážních inspektorů v oblasti základního přístupu k hodnocení stavu mimolesní zeleně. Témata "Základy dendrologie" a "Úvod do hodnocení rizik ze strany stromů" mají u cca 200 účastníků značný ohlas. Teoretické přednášky jsou doplněné procházkami a demonstracemi v terénu.

Seminář "Řez stromů" se uskutečnil v Kolíně dne 26.10.2016

Jednodenní kurz byl určený pro arboristy a správce zeleně. Cílem bylo seznámit účastníky s aktuální problematikou realizace řezu stromů v mimolesním prostředí. Diskutovaná byla problematika zadávání, realizace i přebírání prací. Součástí bylo i seznámení se s nejčastějšími chybami v rámci případových studií. Seminář se konal v kolínském areálu Centra rozvoje podnikání, místa, které Arboristická akademie využila již podruhé a kam se bude ráda se svými akcemi vracet.

Workshop SRT techniky s italským stromolezcem proběhl v Jihlavě

Ve dnech 24. - 25. 9. 2016 proběhl v Jihlavě první dvoudenní SRT Workshop pořádaný Arboristickou akademií a třemi stromolezeckými nadšenci – Petrem Ledvinou z Worksafety, Valentinem Cristini a Václavem Studeným. To vše se uskutečnilo za podpory města Jihlavy, které nám vytipovalo a zároveň umožnilo přístup na skvělé místo pro praktickou část Workshopu. Hlavní „hvězdou“ této super akce byl legendární italský stromolezec a lektor Georgi Fiori, který „přivezl“ své zkušenosti a poznatky SRT techniky. Workshopu se zúčastnilo celkem 15 zájemců z řad českých, italských, rakouských a slovenských stromolezců.