Načítám...
Novinky
  Zpět na úvod
Zahájení dvousemestrálního studia

Ve čtvrtek 14.9. a v pátek 15.9. proběhlo zahájení dvousemestrálního studia v obou bězích - Praktická arboristika a Správa zeleně. Kapacita je již plně naplněna.

Pozastavení  vydávání akceptačních certifikátů úrovně ČCA - Stromolezec

Vzhledem k oficiálnímu stanovisku představitelů Společnosti pro zahradni a krajinářskou tvorbu a Sekce péče o dřeviny, zahrnujícímu překvapivé odmítání podpory schválených oborových Standardů péče o přírodu a krajinu, pozastavuje nositel certifikace ČCA, do finálního stanoviska Odborné rady certifikačního programu ČCA, vydávání akceptačních certifikátů úrovně ČCA - Stromolezec na základě splněné úrovně European Tree Worker. Toto stanovisko se týká certifikátů ETW, vydaných Sekcí péče o dřeviny SZKT a platí od 1.9.2017.