Načítám...
Tisková zpráva "Zimní arboristická konference -...
  Zpět na úvod

Datum 12. 2. 2017

V aule České zemědělské univerzity proběhla ve dnech 9. - 10. února 2017 celostátní konference věnovaná problematice “Poškození dřevin v mimolesním prostředí”. Konferenci pořádala Arboristická akademie ZO ČSOP ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Fakultou životního prostředí ČZU. Odborníci ze státní správy, samospráv měst, zástupci organizací spravujících rozsáhlé populace dřevin i profesionální arboristé a zahradníci diskutovali nad tématikou zásahů, které lze provádět při správě veřejné zeleně, aniž by došlo k naplnění definice “poškození dřeviny” dle zákona o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.). Konference byla doplněna diskusními panely a workshopy na dílčí témata.Konferenci vnímáme jako zajímavý milník ve vývoji oboru péče o mimolesní zeleň a současně jako milé společenské setkání, kde více než 250 účastníků načerpá informace a síly před zahájením další vegetační sezóny.