Načítám...
Seminář "Řez stromů" se uskutečnil v Kolíně dne...
  Zpět na úvod

Datum 30. 10. 2016

Jednodenní kurz byl určený pro arboristy a správce zeleně. Cílem bylo seznámit účastníky s aktuální problematikou realizace řezu stromů v mimolesním prostředí. Diskutovaná byla problematika zadávání, realizace i přebírání prací. Součástí bylo i seznámení se s nejčastějšími chybami v rámci případových studií. Seminář se konal v kolínském areálu Centra rozvoje podnikání, místa, které Arboristická akademie využila již podruhé a kam se bude ráda se svými akcemi vracet.

Další novinky...

Zahájení dvousemestrálního studia

Ve čtvrtek 14.9. a v pátek 15.9. proběhlo zahájení dvousemestrálního studia v obou bězích - Praktická arboristika a Správa zeleně. Kapacita je již plně naplněna.

Pozastavení  vydávání akceptačních certifikátů úrovně ČCA - Stromolezec

Vzhledem k oficiálnímu stanovisku představitelů Společnosti pro zahradni a krajinářskou tvorbu a Sekce péče o dřeviny, zahrnujícímu překvapivé odmítání podpory schválených oborových Standardů péče o přírodu a krajinu, pozastavuje nositel certifikace ČCA, do finálního stanoviska Odborné rady certifikačního programu ČCA, vydávání akceptačních certifikátů úrovně ČCA - Stromolezec na základě splněné úrovně European Tree Worker. Toto stanovisko se týká certifikátů ETW, vydaných Sekcí péče o dřeviny SZKT a platí od 1.9.2017.

Český certifikovaný arborista pod hlavičkou Arboristické akademie podruhé

Certifikace Český certifikovaný arborista - Základní úroveň, která se konala 12.5.2017 měla opět dobře připravené účastníky. Pro ty, kteří zkoušku uspěšně dokončili, si servisní organizace certifikačního programu ČCA, ČSOP - Arboristická akademie, připravila vytištěné certifikáty a ID karty, které si účastníci rovnou odvezli domů.

Arboristická akademie plátcem DPH.

Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie se od 1. 5. 2017 stává plátcem DPH. Z těchto důvodů došlo od 1. 5. 2017 k navýšení cen u všech námi prodávaných produktů. Děkujeme za pochopení.

Akreditace Arboristické akademie a jejích vzdělávacích seminářů

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly udělilo akreditaci vzdělávací instituci Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie pod číslem AK/I-15/2017. Vzdělávací instituce splnila podmínky pro udělení akreditace podle ustavení § 30 odstavce 1 - 3 zákona o úřednících.