Načítám...
Workshop "Choroby a škůdci dřevin na mimolesní ...
  Zpět na úvod

Datum 20. 4. 2016

V areálu Nadace Partnerství v Brně proběhl workshop za přítomnosti cca 70 účastníků na aktuální téma fytopatologické ochrany mimolesní zeleně. Přednášejícími byli lektoři z Lesnické a dřevařské faktulty MENDELU, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a společnosti SAFE TREES, s.r.o. Témata pokrývala širokou škálu informací z oblasti diagnostiky škodlivých organismů, možnosti jejich limitování, evidence a řešení souběhu s podporou biodiverzity. Prezentace z přednášek jsou k dispozici ve vystaveném souboru ke stažení.

Workshop proběhl v profesionálně zajištěném prostoru u Otevřené zahrady v otevřeném duchu neformální diskuse. Přednášející se postarali o to, že i komplikovaná témata byla předložena odborné veřejnosti přístupnou formou se zajištěním referenčních informačních materiálů. Jednotlivá témata budou předmětem pořádaných teoretických školení.